Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC    Liên Lạc

 

           Thánh Ca Vào Đời    

Trang Nhà              II-Ab_bA-II

 

Đức Mẹ
Hiếu Ca
Thánh Ca
Giáng Sinh
Xuân Ca

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. AbbA Thứ Tha    
II-Ab_bA-II    
2. Ăn Năn      
CF Nguyễn - krf: Hư Ảo    
3. Adam & Giấc Mơ Hồng      
II-Ab_bA-II    
4. Bài Ca Xác Tín    
Unknown, Hoà Âm: Tập Hát    
5. Băng Giá Cuộc Đời      
Trần Văn Trọng    
6. Bên Ngài Có Nhau    
II-Ab_bA-II    
7. Cha Yêu Thương      
II-Ab_bA-II    
8. Chia Sẽ Tình Thương    
TH & TCTC    
9. Chiếc Thuyền Mành      
Trần Văn Trọng    
10. Chúa Cất Tiếng Gọi Con        
Việt Khôi  - Krf: Hư Ảo    
11. Chút Thoáng Hương Xưa      
II-Ab_bA-II    
12. Con Đường GiêSu    
Nhóm Lửa Hồng    
13. Đi Tu      
Unknown    
14. Đường Tình Yêu    
II-Ab_bA-II    
15. Giấc Mơ Thiên Thần      
II-Ab_bA-II    
16. Giọt Nước Mắt Cho Tình Yêu    
II-Ab_bA-II    
17 Hiệp Nhất Chúng Con      
II-Ab_bA-II    
18. Hạnh Phúc Trao Nhau    
  Đinh Công Huỳnh Krf: Hư Ảo  
19. Hãy Quên Đi      
Alpha Linh    
20. Hết Nghe Chuông Noel    
Tuấn Kim Krf: Tin Yeu    
21. Hoa và Rác      
Tuấn Kim Krf: Tin Yeu    
22. Lời Chúa    
Trần Văn Trọng    
23. Lời Thề (SongCa - Nam)      
Unknown    
24. Lời Thề (SongCa - Nữ)      
Unknown    
25.

Mãi Là Tình Yêu  

   
II-Ab_bA-II    
26. Món Quà Tình Thương      
II-Ab_bA-II    
27. Ngày Anh Yêu Em    
II-Ab_bA-II    
28. Ngựa Chứng Trong Tu Viện      
Unknown    
29. Như Từng Giọt Mưa    
Unknown    
30. Phó Thác         
LM. Kim Long, Krf: Hư Ảo    
31. Thân Cát Bụi    
Tuấn Kim    
32. Thân Đá Cuội      
II-Ab_bA-II    
33. Tình Khúc Cho Giê Su    
Đinh Công Lý  ----*đàn Guitar*    
34. Tình Yêu & Nước Mắt      
II-Ab_bA-II    
35. Tình Yêu Cứu Chuộc    
II-Ab_bA-II    
36 Tình Thương Hương La      
II-Ab_bA-II    
37. Tôi Là Ai ?    
Unknown    
38. Từ Giã Cuộc Đời      
II-Ab_bA-II    
39. Yêu Thương Anh Em    
II-Ab_bA-II    
40. Yêu Chúa Trọn Đời      
  Thanh Hiên, krf: Hư Ảo    
41. Xin Chỉ Cho Con      
  Gia Ân, krf: Hư Ảo